خانه - آرشیو برچسب: Phantoms

آرشیو برچسب: Phantoms

اشباح (موجوداتی زاده‌ی وهم)

اشکال یا تصوراتی که به واسطه‌ی جادو خلق می‌شوند تا فرد ناآگاه را به خطا دچار کنند. در سیلماریلیون، سائورون را «استاد سایه‌ها و اشباح» خوانده‌اند (کوئنتا سیلماریلیون ۱۸) و چند بار برای به دام انداختن دشمنانش از اشباح بهره می‌گیرد. با استفاده از شبحی، گروه یاغی باراهیر را یافت و از بین بود. اشباح در اسارت نه شبح حلقه نیز نقش داشتند. اگرچه سائورون قدرت عظیمی برای خلق اشباح داشت خلق اشباح تنها منحصر به وی نبود: سارومان نیز می‌توانست اشباحی با اشکال متفاوت تولید کند. مثلاً در حاشیه‌ی جنگل فنگورن، آراگورن و همراهانش چند لحظه پیرمرد اسرارآمیزی را ملاقات کردند که ظاهراً باید شبحی فرستاده از جانب سارومان باشد.