آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اورفالخ اخور (مسیر رسیدن به شهر پنهان)

اورفالخ اخور (مسیر رسیدن به شهر پنهان)

اورفالخ اخور نام آبکندی از یک رودخانه خشک شده در کوهستان محیط بود و راه رسیدن به شهر پنهان گوندولین.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...