آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - رود اونودلو (نامی به زبان الفی باستان برای انت واش)

رود اونودلو (نامی به زبان الفی باستان برای انت واش)

رود انت واش از رودهای مهم سرزمین روهان بود که از میان جنگل فنگورن و ارتفاعات جنوب رشته کوههای مه آلود سرچشمه می گرفت. این رودخانه به سمت جنوب سرزمین روهان روان میشد و نزدیک به کوهستان سفید، مهمترین شاخه آن، رود اسنوبورن از آن جدا میشد. سپس به سمت شرق خم بر میداشت و در دلتایی باتلاقی که دهانه های اونودلو یا دهانه های انت واش خوانده میشد به رود آندوین بزرگ میپیوست.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...