آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - حلقه یگانه (حلقه حکمرانی سارون)

حلقه یگانه (حلقه حکمرانی سارون)

حلقه ای است برای حکم راندن، حلقه ای است برای یافتن،
حلقه ای است برای آوردن، و در تاریکی به هم پیوستن…

(قسمتی از افسون حک شده بر روی حلقه یگانه)

حلقه یگانه قدرتمندترینِ حلقه های قدرت بود که سارون آن را پنهانی در آتش اورودروین ساخت. این حلقه کسی را که آنرا بر انگشت داشت به جهان اشباح منتقل می کرد و او را از دید افرادی که در جهان واقعی بودند نامرئی می ساخت. ضمنا به حامل خود نامیرایی و همچنین تسلط بر نوزده حلقه و همه حلقه های مهین که در نیمه دوران دوم در اره گیون ساخته شدند، اعطا میکرد. در پایان دوران دوم و با شکست سارون، حلقه یگانه نیز گم شد. داستان یافته شدن مجدد آن و نابودی نهایی آن در هابیت و ارباب حلقه ها آورده شده است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...