آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - پیر (لقبی برای طویل العمرترین انسانها)

پیر (لقبی برای طویل العمرترین انسانها)

لقب پیر به سه تن از انسانها که مدت طولانی زیستند اطلاق شده است: بئور، الدور از روهان و گریمبئورن پسر بئورن. تا جایی که ما می دانیم کم عمرترین این سه، گریمبئورن است که گفته شده در سال ۳۰۱۸ د.س. در دره های آندوین حکمرانی می کرده است. همچنین از اخبار بر می آید که او پس از دیدار بیلبو و بئورن در ۲۹۴۱ د.س. به دنیا آمده است. با این حساب در زمانی که گریمبئورن به لقب پیر ملقب شده است بیش از ۷۷ سال سن نداشته است. البته ممکن است او بسیار بیش از این زیسته باشد. بئور که مردمش را از کوهستانهای آبی گذرانده و به بلریاند راهنمایی کرده بود، اولین انسانی بود که با الفها رو به رو شد. در زمان این ملاقات بئور ۴۹ سال داشت و پس از ۵۴ سال خدمت به فینرود فیلاگوند در سن ۹۳ سالگی درگذشت. پیرترین این سه نفر نیز الدور، سومین پادشاه روهان است که ۱۰۱ سال زیست و بیش از ۷۵ سال بر سرزمین روهان حکمرانی کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...