آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Old

آرشیو برچسب: Old

پیر (لقبی برای طویل العمرترین انسانها)

لقب پیر به سه تن از انسانها که مدت طولانی زیستند اطلاق شده است: بئور، الدور از روهان و گریمبئورن پسر بئورن. تا جایی که ما می دانیم کم عمرترین این سه، گریمبئورن است که گفته شده در سال ۳۰۱۸ د.س. در دره های آندوین حکمرانی می کرده است. همچنین از اخبار بر می آید که او پس از دیدار ...

ادامه مطلب »