آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اویولیر (همیشه تابستان)

اویولیر (همیشه تابستان)

اویولیر نوعی درخت خوشبو بود که در نومه نور و به خصوص در نیسیمالدار در غرب آن می رویید. در میان دریانوردان نومه نور مرسوم بود که شاخه ای بریده شده از این درخت را به نشانه خوش شانسی بر دماغه کشتی خود قرار دهند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...