آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Oiolaire

آرشیو برچسب: Oiolaire

اویولیر (همیشه تابستان)

اویولیر نوعی درخت خوشبو بود که در نومه نور و به خصوص در نیسیمالدار در غرب آن می رویید. در میان دریانوردان نومه نور مرسوم بود که شاخه ای بریده شده از این درخت را به نشانه خوش شانسی بر دماغه کشتی خود قرار دهند.

ادامه مطلب »