خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اوین پسر گروین (از همراهان بیلبو در سفر تنها کوه)

اوین پسر گروین (از همراهان بیلبو در سفر تنها کوه)

John Callen در نقش اوین در سه‌گانه هابیت

یکی از اعضای گروه تورین و شرکا. اوین دوم در سال ۲۷۷۴ دوران سوم به دنیا آمد. او پسر گروین و برادر بزرگتر گلوین بود. آنها از نسل دورین بودند. در سال ۲۹۴۱ به همراه تورین سپربلوط برای پس گرفتن گنجینه دزدیده شده از دست اسماگ اژدها راهی تنها کوه شد. باشلق اوین[۱] قهوه ای بود. همانند برادرش، گلوین، او نیز در درست کردن آتش با سنگ آتش زنه مهارت داشت. اوین از جنگ پنج سپاه جان سالم بدر برد و در تنها کوه ساکن شد.

در سال ۲۹۸۹ اوین با بالین برای احیای موریا همراه شد. پنج سال بعد در ۲۹۹۴ اوین به دست نگهبان دریاچه در دروازه غربی موریا کشته شد. مرگ او در کتاب مزربول ثبت شده بود و یاران حلقه در سال ۳۰۱۹ از این قضیه با خبر شدند.

اوین(راست) و گلوین(چپ) در انیمیشن هابیت(۱۹۷۷)[۱] اوین نام یکی از دورفها در مجموعه Prose Edda است به معنای «خجالتی».

درباره اله سار