آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اوین پادشاه مردمان دورین (پادشاه دورفهای کوهستان خاکستری)

اوین پادشاه مردمان دورین (پادشاه دورفهای کوهستان خاکستری)

عهد: ۲۲۳۸ د.س. – ۲۴۸۸ د.س. از سال ۲۳۸۵ د.س. پادشاه مردمان دورین بود
نژاد: دورفها
شاخه: مردمان دورین
یادداشت: اوین پادشاه دورفها آن اوین نیست که با بیلبو به سفر تنها کوه رفت
تلفظ: oh’in

اوین پس از پدرش گلوین پادشاه مردمان دورین شد. در زمان سلطنت او دورفهای دورین هنوز در کوهستان خاکستری در شمال می زیستند. در اواخر دوران وی بود که سایه به دول گولدور بازگشت و اورکها و سایر موجودات اهریمنی در شمال رو به ازدیاد گذاشتند. در اخرین سالهای سلطنت او همچنین اورکها موریا را غارت کردند و موریا از آن پس متروک شد و اورکها در آن سکنی گزیدند. این تنها، اولین مصیبتی بود که بر خاندان دورین نازل می شد. پس از ۱۰۳ سال سلطنت، اوین در ۲۵۰ سالگی درگذشت و پسرش ناین که بعدها شاه ناین دوم لقب گرفت پس از او سلطنت دورفها را بر عهده گرفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...