آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - سوگندشکنان (کسانیکه در جاده های مردگان درنگ کردند)

سوگندشکنان (کسانیکه در جاده های مردگان درنگ کردند)

برج می لرزد؛ تقدیر به آرامگاه شاهان نزدیک می شود.
مردگان بر می خیزند؛
چراکه ساعت سوگندشکنان فرا رسیده است…

شعری از مالبت پیشگو؛ بازگشت شاه، گذر گروه خاکستری

در آخرین سال دوران دوم، پادشاه مردم کوهستان با ایسیلدور پیمان اتحاد بست. آنها در سالهای تاریک پیش از پایه گذاری گوندور سارون را پرستیده بودند و هنگامیکه باید به پیمان خود عمل کرده و در کنار ایسیلدور بر علیه ارباب باستانی خود می جنگیدند، پیمان خود را شکستند و در کوهستان پنهان شدند. ایسیلدور آنان را نفرین کرد تا آرامش نیابند مگر آنکه پیمان خود را جامه عمل پوشانند. در نتیجه آنها جاده های مردگان را به تسخیر خود در آوردند و تمام دوران سوم را منتظر ماندند تا وارث ایسیلدور بازگشته و به آنها فرصتی برای وفای به عهد اعطا نماید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...