آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Oathbreakers

آرشیو برچسب: Oathbreakers

سوگندشکنان (کسانیکه در جاده های مردگان درنگ کردند)

برج می لرزد؛ تقدیر به آرامگاه شاهان نزدیک می شود. مردگان بر می خیزند؛ چراکه ساعت سوگندشکنان فرا رسیده است… شعری از مالبت پیشگو؛ بازگشت شاه، گذر گروه خاکستری در آخرین سال دوران دوم، پادشاه مردم کوهستان با ایسیلدور پیمان اتحاد بست. آنها در سالهای تاریک پیش از پایه گذاری گوندور سارون را پرستیده بودند و هنگامیکه باید به پیمان ...

ادامه مطلب »