آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - بسیج روهان (فراخوان قوای نظامی روهیریم)

بسیج روهان (فراخوان قوای نظامی روهیریم)

اصطلاحی که به فراخوان همه سواران روهان، یا هر تعداد که در یک زمان امکان آن بود، داده می‌شد. بسیج برای روهیریم در زبان خودشان ائوخره یا «ارتشِ اسب» شناخته می شد. بنا بر قاعده، هر ائوخره کامل متشکل از ۱۰۰ ائورد، و هر ائورد شامل ۱۲۰ سوارکار بود؛ از این رو شاه روهان می‌توانست ۱۲۰۰۰ جنگجو تحت فرمان داشته باشد، اما در عمل، دیگر نیازهای نظامی، و همچنین مشکلات لجستیکی، به این معنا بود که هرگز امکان جمع آوری این تعداد مرد در یک زمان وجود نداشت.

اگرچه اصطلاح «بسیج روهان» در حقیقت به گردهمایی هر ائوخره اطلاق می‌شود، اما بیشتر برای بسیجی که تئودن برای جنگ حلقه به فراخوانی آن دست زده بود اشاره دارد. ارتش گردآوری شده او به دلایل تلفات نبرد شاخ آواز، کمبود وقت و نیاز به دفاع از مرزها و زمین‌های روهان به یک بسیج ۱۲۰۰۰ نفره کامل نزدیک نشد، اما او با حداقل ۶۰۰۰ هزار مرد راهی این نبرد شد که گفته می شود بزرگترین ارتش راهی شده به بیرون مرزها از زمان تأسیس روهان بوده است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...