آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Muster of Rohan

آرشیو برچسب: Muster of Rohan

بسیج روهان (فراخوان قوای نظامی روهیریم)

اصطلاحی که به فراخوان همه سواران روهان، یا هر تعداد که در یک زمان امکان آن بود، داده می‌شد. بسیج برای روهیریم در زبان خودشان ائوخره یا «ارتشِ اسب» شناخته می شد. بنا بر قاعده، هر ائوخره کامل متشکل از ۱۰۰ ائورد، و هر ائورد شامل ۱۲۰ سوارکار بود؛ از این رو شاه روهان می‌توانست ۱۲۰۰۰ جنگجو تحت فرمان داشته ...

ادامه مطلب »