آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - بسیج ادوراس (سوارکاران پایتخت روهان)

بسیج ادوراس (سوارکاران پایتخت روهان)

سواران روهان که به دستور پادشاه روهان برای جنگ از ادوراس یا زمین‌های شاه بسیج می‌شدند، من‌جمله سواران درۀ هارو در کوهستان سفید. بنا بر سنت، فراخوان این بسیج بر عهده ارتشبد اول سرزمین چابک‌سوار بود. در زمان جنگ حلقه این سنت تا حدی به واسطه حیله‌های سارومان و گریما از اعتبار افتاده بود. گرچه در آن زمان ارتشبد اولی وجود نداشت (تئودن از زمان به قدرت رسیدن خود فرماندهی بسیج ادوراس و رهبری قوا را بر عهده داشت)، اما بسیج ادوراس رهبری به نام الفم‌هلم داشت، گرچه در آن زمان هنوز عنوان ارتشبد را نداشت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...