آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Muster of Edoras

آرشیو برچسب: Muster of Edoras

بسیج ادوراس (سوارکاران پایتخت روهان)

سواران روهان که به دستور پادشاه روهان برای جنگ از ادوراس یا زمین‌های شاه بسیج می‌شدند، من‌جمله سواران درۀ هارو در کوهستان سفید. بنا بر سنت، فراخوان این بسیج بر عهده ارتشبد اول سرزمین چابک‌سوار بود. در زمان جنگ حلقه این سنت تا حدی به واسطه حیله‌های سارومان و گریما از اعتبار افتاده بود. گرچه در آن زمان ارتشبد اولی ...

ادامه مطلب »