آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مین‌هیریات (سرزمینی مابین باراندوین و گری‌فلاد)

مین‌هیریات (سرزمینی مابین باراندوین و گری‌فلاد)

نژاد ساکن: بخش های شمالی مین‌هیریات در مرز سرزمین‌های آرنور و پس از آن کاردولان، قلمروی انسان‌ها به حساب می‌آمد.

فرهنگ: مردم آرنور و پس از آن دونه‌داین کاردولان

سکونتگاه‌ها: لون‌دایر و تاربد هر دو بر ساحل گواتلو (نام الفی گری‌فلاد) و در نتیجه حاشیۀ جنوبی مین‌هیریات قرار داشتند.

معنی: میان‌رودان (در اینجا براندوین و گواتلو)

نامی برای مناطق جنوبی اریادور، واقع در میان رودخانه‌های باراندوین و گری‌فلاد. مین‌هیریات پس از تجزیۀ قلمرو باستانی آرنور، قسمتی از کاردولان به شمار آمد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...