خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - ملون (رمز عبور خازاد-دوم)

ملون (رمز عبور خازاد-دوم)

“انین دورین آران موریا: پدو ملون آ مینو.”

“دروازه های دورین، فرمانروای موریا: بگو “دوست” و وارد شو.”

متن دروازه غربی موریا و ترجمه گندالف ( یاران حلقه II 4- سفری در تاریکی )

واژه الفی برای “دوست”، رمز عبور جادویی خازاد-دوم شهر دورفها. وقتی یاران حلقه به دروازه غربی رسیدند گندالف آنرا اشتباها ” سخن دوست بگو و وارد شو” ترجمه کرد و نتوانست به سرعت کلمه عبور را پیدا کند و کلمات مختلفی را امتحان کرد از جمله:

“آنون اده لن، ادرو هی آمن! فناس نوگوتریم، لاستو بت لامن!”

کریستوفر تالکین در جلد ششم تاریخ سرزمین میانه آنها را به این صورت ترجمه کرده: “دروازه الفی، برای ما باز شو! دروازه دورفها، به کلام من گوش کن!” اما بعد از تلاش زیاد و امتحان کردن کلمات زیاد (حتی کلمه امری “ادرو” به معنای باز شو!) گندالف متوجه شد که متن را اشتباه ترجمه کرده و خود متن شامل کلمه عبور، “دوست”، هست. با فریاد زدن واژه الفی “ملون!” در وازه باز شد و گندالف و یاران حلقه وارد آن شدند. اما بلافاصله دروازه توسط نگهبان دریاچه نابود شد. بدین ترتیب گندالف آخرین کسی بود که بارمز عبور ملون وارد تالارهای کهن خازاد-دوم شد.

درباره اله سار