آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - ملیان (ملکه شاه تینگول دوریاتی)

ملیان (ملکه شاه تینگول دوریاتی)

در والینور، ملیان در باغهای لورین اقامت داشت، اما گه گاه به سرزمین میانه سفر میکرد. آنجا در جنگل نان الموت او با الوه سینگولو(الو تینگول)، که با مردم تلری در حال سفر به غرب بود، روبرو شد. بسیاری از این مردم، که سیندار نام گرفتند، برای پیدا کردن فرمانرواشان در بلریاند باقی ماندند، اما به خاطر افسون ملیان او برای مدتی از چشم مردمش پنهان ماند.

در نهایت آنها از نان الموت خارج شدند و قلمرو دوریات را بنا نهادند، که آنها را از هجوم خادمان مورگوت محافظت میکرد. او در دور آن سرزمین حلقه ای به نام “حلقه ملیان” کشید که هیچ کس بدون اجازه او نمیتوانست از آن عبور کند.

ملیان و تینگول برای قرنها در دوریات حکومت کردند، اما زمانی که تینگول به دست دورفهای خیانتکار کشته شد، ملیان از تالارهای منه گروت خارج شد و به والینور در غرب دریا رفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...