آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Melian

آرشیو برچسب: Melian

ملیان (ملکه شاه تینگول دوریاتی)

در والینور، ملیان در باغهای لورین اقامت داشت، اما گه گاه به سرزمین میانه سفر میکرد. آنجا در جنگل نان الموت او با الوه سینگولو(الو تینگول)، که با مردم تلری در حال سفر به غرب بود، روبرو شد. بسیاری از این مردم، که سیندار نام گرفتند، برای پیدا کردن فرمانرواشان در بلریاند باقی ماندند، اما به خاطر افسون ملیان او ...

ادامه مطلب »