خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مایار دریا (لقبی برای اوسه و اوئینن)

مایار دریا (لقبی برای اوسه و اوئینن)

نامی مشترک برای دو تن از مایار که قلمروی قدرتشان دریاها و سواحل هستند. این دو از مردم اولمو و همسر هم میباشند: اوسه و اوئینن. اوسه طبیعتی طوفانی دارد و طوفان را به سواحل می آورد، اما اوئینن دارای قدرت آرام کردن آبهای طغیان کرده اوسه است.

  اوسه: مایای آبهای ساحلی، پدید آورنده طوفان. برای مدتی بدست ملکور فاسد شد اما همسرش اوئینن او را به تابعیت از والار بازگرداند، وبه خدمت اربابش اولمو بازگشت.

اوئینن: همسر اوسه، کسی که موهایش در تمام آبهای جهان گسترده شده. آورنده آرامش، او مایایی مهم برای دریانوردان سرزمین میانه و بویژه نومه نور بود.

درباره اله سار