آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Maiar of the Sea

آرشیو برچسب: Maiar of the Sea

مایار دریا (لقبی برای اوسه و اوئینن)

نامی مشترک برای دو تن از مایار که قلمروی قدرتشان دریاها و سواحل هستند. این دو از مردم اولمو و همسر هم میباشند: اوسه و اوئینن. اوسه طبیعتی طوفانی دارد و طوفان را به سواحل می آورد، اما اوئینن دارای قدرت آرام کردن آبهای طغیان کرده اوسه است.   اوسه: مایای آبهای ساحلی، پدید آورنده طوفان. برای مدتی بدست ملکور ...

ادامه مطلب »