آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - شکوهمند (لقب مشترک دو هابیت)

شکوهمند (لقب مشترک دو هابیت)

لقبی که شاه الفهای سیاه بیشه به بیلبو بگینز داد. همچنین این نام به مریادوک برندی باک پس از بازگشت از جنگ حلقه نیز اطلاق شد.

          بیلبو بگینز: در سفر بازگشت به خانه، بیلبو به جبران غذایی که دفعه قبل از شاه الفها دزدیده بود به او هدیه ای داد. تراندوئیل با دیدن این کار او را شکوهمند نامید همچنین لقب دوست-الفها را به بیلبو عطا کرد.

          مریادوک برندی باک: این رسم خاندان برندی باک بود که ارباب باکلند لقبی برای خود داشته باشد، مری به نام ” مریادوک شکوهمند” معروف شد. هرگز معلوم نشد که دقیقا از چه زمانی و چگونه صاحب این لقب شد، اما به نظر میرسد شاهکار او در سر و سامان دادن به شایر و شکست  دادن شارکی باید نقش مهمی در این کار داشته باشد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...