آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مایدروس (بزرگترین پسر فئانور)

مایدروس (بزرگترین پسر فئانور)

بزرگترین پسر از هفت پسر فئانور، و سردسته آنان. در والینور به همراه پدرش فئانور سوگند خورد و بدنبال او به سرزمین میانه آمد، گرچه بیش از بقیه برادرانش، شاید به جز ماگلور، از این کار پشیمان شد.

بعد از مرگ فئانور، مورگوت مایدروس را با نیرنگ اسیر کرد و او را از مچ از ارتفاعات تانگورودریم آویزان کرد. فینگون با بریدن دست راست مایدروس او را از آنجا نجات داد.

به همراه برادرانش گذرگاهای شرقی ورودی به بلریاند را محافظت میکردند، و خود او در دژ تپه هیمرینگ ساکن بود. او تلاش کرد تا خاندان نولدور را با هم متحد کند و اتحاد مایدروس را تشکیل داد، اما این اتحاد در واقعه نیرنایت آرنویدیاد نابود شد.

بعد از شکست مورگوت در نبرد خشم، مایدروس و برادرش ماگلور دو سیلماریل باقی مانده را از اردوگاه والار دزدیدند، اما جواهرات تقدیس شده دست برادران را سوزاندند. و از شدت زجر و عذاب مایدروس خود را در شکافی آتشین در داخل زمین پرت کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...