آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Maedhros

آرشیو برچسب: Maedhros

مایدروس (بزرگترین پسر فئانور)

بزرگترین پسر از هفت پسر فئانور، و سردسته آنان. در والینور به همراه پدرش فئانور سوگند خورد و بدنبال او به سرزمین میانه آمد، گرچه بیش از بقیه برادرانش، شاید به جز ماگلور، از این کار پشیمان شد. بعد از مرگ فئانور، مورگوت مایدروس را با نیرنگ اسیر کرد و او را از مچ از ارتفاعات تانگورودریم آویزان کرد. فینگون ...

ادامه مطلب »