آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایزمبولد توک (پنجمین فرزند بابا توک)

ایزمبولد توک (پنجمین فرزند بابا توک)

پنجمین پسر بابا توک، تاین گرونتیوس، و آدامانتا چاب، در اواخر قرن ۲۹ و اویل قرن ۳۰ دوران سوم زندگی می کرد. او چهار سال بعد از بازگشت بیلبو بگینز به شایر در سال ۲۹۴۶ دوران سوم در گذشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...