آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - مهمانخانه بری (اسبچه راهوار)

مهمانخانه بری (اسبچه راهوار)

مهمانخانه قدیمی به نام “اسبچه راهوار”، مکانی برای ملاقات مردم بری و مسافران. ساختمان سنگی سه طبقه که از قسمت اصلی و دو جناح که محوطه را محصور می کرد تشکیل شده بود و اتاقهایی برای انسانها و هابیتها داشت. خانواده باتربر از دیرباز اداره مهمانخانه را برعهده داشتند، و در زمان جنگ حلقه بارلیمن باتربر عهده دار آن بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...