آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایمرازور نومه نوری (از اجداد امیران دول آمروت)

ایمرازور نومه نوری (از اجداد امیران دول آمروت)

نجیبزاده ای که در هزاره دوم دوران سوم در بلفالاس در جنوب گوندور زندگی می کرد. گفته شده که او با میترلاس دوشیزه الفی از نیمرودل ازدواج کرد اما آیا این روایت صحیح است مشخص نیست اما مظمئنا پسر او گالادور رفت و دول آمروت را یافت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...