آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Imrazôr the Númenórean

آرشیو برچسب: Imrazôr the Númenórean

ایمرازور نومه نوری (از اجداد امیران دول آمروت)

نجیبزاده ای که در هزاره دوم دوران سوم در بلفالاس در جنوب گوندور زندگی می کرد. گفته شده که او با میترلاس دوشیزه الفی از نیمرودل ازدواج کرد اما آیا این روایت صحیح است مشخص نیست اما مظمئنا پسر او گالادور رفت و دول آمروت را یافت.

ادامه مطلب »