آخرین مقالات فرهنگنامه

ایملاخ (پدر آملاخ)

پسر ماراخ، ایملاخ برادر کوچکتر مالاخ آرادان بود. تقریبا چیزی در تاریخ از زندگی او وجود ندارد، به جز اینکه پسرش آملاخ در میان رهبرانی بود که در استولاد پیشنهاد کردند که انسانها باید الدار و جنگ آنها با مورگوت را رها کنند، گرچه بعدها او نظرش را تغییر داد و حتی به خدمت مایدروس در آمد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...