آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Imlach

آرشیو برچسب: Imlach

ایملاخ (پدر آملاخ)

پسر ماراخ، ایملاخ برادر کوچکتر مالاخ آرادان بود. تقریبا چیزی در تاریخ از زندگی او وجود ندارد، به جز اینکه پسرش آملاخ در میان رهبرانی بود که در استولاد پیشنهاد کردند که انسانها باید الدار و جنگ آنها با مورگوت را رها کنند، گرچه بعدها او نظرش را تغییر داد و حتی به خدمت مایدروس در آمد.

ادامه مطلب »