آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هورین دوم (چهاردهمین کارگزار حکمران گوندور)

هورین دوم (چهاردهمین کارگزار حکمران گوندور)

هورین دوم، پسر هالاس کارگزار و نوه کیریون بود که سرزمین سرسبز کاله ناردون را به روهیریم بخشید. هورین دوم همنام دو تن از اجدادش یعنی هورین اول، پنجمین کارگزار حکمران گوندور و هورین اهل امین آرنن، بنیانگذار خاندان کارگزاران بود و مهمتر از این دو همنام هورین تالیون، فرمانروای دور-لومین در دوران اول. هورین دوم به مدت بیست و سه سال کارگزار گوندور بود و پس از او نیز پسرش بلکتور اول به کارگزاری رسید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...