آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hurin II

آرشیو برچسب: Hurin II

هورین دوم (چهاردهمین کارگزار حکمران گوندور)

هورین دوم، پسر هالاس کارگزار و نوه کیریون بود که سرزمین سرسبز کاله ناردون را به روهیریم بخشید. هورین دوم همنام دو تن از اجدادش یعنی هورین اول، پنجمین کارگزار حکمران گوندور و هورین اهل امین آرنن، بنیانگذار خاندان کارگزاران بود و مهمتر از این دو همنام هورین تالیون، فرمانروای دور-لومین در دوران اول. هورین دوم به مدت بیست و ...

ادامه مطلب »