آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - سرزمینهای این سو (سرزمین هایی که در شرق دریای بزرگ واقع شده اند)

سرزمینهای این سو (سرزمین هایی که در شرق دریای بزرگ واقع شده اند)

مکان: سرزمین میانه، سرزمینهای فانیان که در شرق دریای بزرگ قرار گرفته اند
اصالت: توسط آئوله آهنگر ساخته شده است
معنی: سرزمینهای این سو در مقابل سرزمینهای نامیرایان در غرب دریا قرار می گیرد
نامهای دیگر: اندور، اندوره، انور، سرزمین میانه، سرزمین های بیرون

سرزمینهای این سو اشاره به سرزمین میانه دارد که سرزمین فانیان است در مقابل سرزمینهای نامیرایان در غرب و در آمان.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...