آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hither Lands

آرشیو برچسب: Hither Lands

سرزمینهای این سو (سرزمین هایی که در شرق دریای بزرگ واقع شده اند)

مکان: سرزمین میانه، سرزمینهای فانیان که در شرق دریای بزرگ قرار گرفته اند اصالت: توسط آئوله آهنگر ساخته شده است معنی: سرزمینهای این سو در مقابل سرزمینهای نامیرایان در غرب دریا قرار می گیرد نامهای دیگر: اندور، اندوره، انور، سرزمین میانه، سرزمین های بیرون سرزمینهای این سو اشاره به سرزمین میانه دارد که سرزمین فانیان است در مقابل سرزمینهای نامیرایان ...

ادامه مطلب »