آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - تپه های ایوندیم (تپه های مشرف بر آنومیناس)

تپه های ایوندیم (تپه های مشرف بر آنومیناس)

تپه هایی که بر فراز دریاچه نن یوال، در شمال غرب سرزمین میانه قرار داشتند و در زبان الفها امین یوال نامیده می شوند. همچنین این تپه ها بر آنومیناس، پایتخت باستانی آرنور مشرف بودند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...