آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - تپه دیده بانی (از نامهای آمون هن)

تپه دیده بانی (از نامهای آمون هن)

یکی از تپه های حاشیه نن هیتوئل، در شمال آبشارهای رائوروس، و بر ساحل غربی دریاچه، آمون هن نام داشت که در روزهای آغازین گوندور، در نزدیکی مرزهای شمالی گوندور واقع شده بود. دونه داین جنوب بر فراز این تپه، محلی برای دیده بانی و پلکانی سنگی به سمت آن بنا کردند. از این محل، کل سرزمین گوندور و مرزهای آن قابل مشاهده بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...