آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - بزرگان آردا (آراتار، بزرگترین والار)

بزرگان آردا (آراتار، بزرگترین والار)

قدرتمند ترین و بزرگترین والار، آراتار نامیده می شدند. این هشت والار را بزرگان آردا نیز خطاب می کنند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...