آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - پادشاه برین نولدور (لقب شش تن از اربابان الفهای خردمند)

پادشاه برین نولدور (لقب شش تن از اربابان الفهای خردمند)

عهد: پیش از شروع دوران اول تا ۳۴۴۱ د.د
نژاد: الفها
شاخه: نولدور

لقب شاه برین نولدور به شش تن از سران این شاخه از الدار اعطا شد. این شاهان به صورت غیر رسمی بر همه الفهای نولدور تسلط داشتند اما هرگز از چنین قدرتی مگر در نبرد آخرین اتحاد استفاده نکردند. به طور مثال پسران فئانور با وجودیکه پادشاهی برین را به رسمیت می شناختند اما چندان وقعی بر دستورات آن نمی نهادند، بلکه ترجیح میدادند سیاستهای خود را تحت رهبری مایدروس پیگیری نمایند. نخستین این شش شاه، فینوه، در کوئیوینن بیدار شد و مردمش را به والینور راهنمایی و رهبری کرد. او در فورمنوس توسط مورگوت کشته شد و مقام شاهی برین به بزرگترین پسرش یعنی فئانور رسید. فینوه بالغ بر ۹۰۰۰ سال لقب پادشاهی برین نولدور را یدک می کشید.
فئانور بود که خیل عظیمی از نولدور را به سرزمین میانه بازگرداند تا هم انتقام قتل پدرش را از مورگوت بستاند و هم سیلماریلها را به دست آورد. او در حالی که هنوز یک سال هم از شروع دوران اول و سلطنتش بر نولدور نمی گذشت، در حمله نابخردانه ای که به آنگباند ترتیب داد کشته شد و پادشاهی برین پس از او باید به بزرگترین پسرش یعنی مایدروس می رسید ولی مایدروس از قبول این مقام سرباز زد و پادشاهی را به خاندان فینگولفین و خود فینگولفین که برادر ناتنی فئانور بود سپرد.
زمانی که فینگولفین به مقام سلطنت رسید، در شمال غرب بلریاند به همراه فرزندانش ساکن شد و به مدت ۴۵۴ سال یعنی تا ۴۵۵ د.ا بر نولدور حکم راند. در طی این مدت او نیز به مانند سایر الفهای بلریاند در محاصره آنگباند شرکت داشت. پس از شکسته شدن محاصره آنگباند در داگور براگولاخ، فینگولفین خشمگین، به تنهایی به سوی آنگباند تاخت و مورگوت را به نبرد تن به تن فراخواند. مورگوت با او به جنگ پرداخت و فینگولفین بود که از این جنگ جان به در نبرد.
پس از فینگولفین، مقام شاهی برین نولدور به بزرگترین پسر او یعنی فینگون رسید. دوره ۱۶ ساله حکومت فینگون (تا ۴۷۱ د.ا) مقارن بود با تلاشی بی وقفه برای شکست مورگوت. فینگون به همراه پسر عمویش مایدروس حمله ای بر علیه مورگوت ترتیب داد که تبدیل به فاجعه ای برای الفهای نولدور شد. در این نبرد که نبرد اشکهای بیشمار(نیرنایت آرنویدیاد) نام گرفت خود فینگون نیز کشته شد.
هنگامی که فینگون به قتل رسید، تورگان به دلیل آنکه وارث سلطنت یعنی ارینیون گیل-گالاد، فرزند فینگون هنوز جوان بود، لقب سلطنت برین نولدور را به خود اختصاص داد. البته این برای تورگان بیشتر حالت تشریفاتی داشت زیرا حتی خویشان خودش نیز از محل شهر پنهان او بی خبر بودند. تورگان تا ۵۱۰ د.ا یعنی ۳۹ سال فرمانروایی کرد و پس از آنکه محل شهر گوندولین بر اثر خباثت مائگلین بر خادمان مورگوت فاش شد و شهر مورد حمله قرار گرفت و سقوط کرد و تورگان نیز در این حمله کشته شد، مقام شاهی برین نولدور به وارث حقیقی آن یعنی ارینیون گیل-گالاد رسید که پس از فینوه، طولانی ترین دوران شاهی برین نولدور را داشت. او به مدت ۳۵۱۴ سال یعنی تا سال ۳۴۴۱ د.د این مقام را داشت و همچنین آخرین کسی بود که به این لقب خطاب گردید.
گیل-گالاد آخرین اتحاد انسانها و الفها را با الندیل ترتیب داد و در محاصره باراد-دور کشته شد. پس از مرگ گیل-گالاد لقب شاهی برین میتوانست در سلسله تورگان ادامه یابد که بدین ترتیب ائارندیل وارث آن می شد که در غرب بود و نمیتوانست این مقام را بر عهده بگیرد. و یا اینکه پسر بزرگ ائارندیل یعنی الروند این مقام را بدست می آورد که او نیز هیچگاه ادعای سلطنت نکرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...