آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: High King of the Noldor

آرشیو برچسب: High King of the Noldor

پادشاه برین نولدور (لقب شش تن از اربابان الفهای خردمند)

عهد: پیش از شروع دوران اول تا ۳۴۴۱ د.د نژاد: الفها شاخه: نولدور لقب شاه برین نولدور به شش تن از سران این شاخه از الدار اعطا شد. این شاهان به صورت غیر رسمی بر همه الفهای نولدور تسلط داشتند اما هرگز از چنین قدرتی مگر در نبرد آخرین اتحاد استفاده نکردند. به طور مثال پسران فئانور با وجودیکه پادشاهی ...

ادامه مطلب »