آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - قلمرو پنهان (لقبی که هم برای دوریات و هم برای گوندولین به کار می رفت)

قلمرو پنهان (لقبی که هم برای دوریات و هم برای گوندولین به کار می رفت)

دوریات و گوندولین دو قلمرو از قلمروهای الفهای بلریاند بودند که اولی متعلق به الفهای سیندار و تحت حکومت شاه الو تینگول شنل خاکستری در پس حلقه ملیان مخفی بود، و دومی هم که از قلمروهای نولدور در سرزمین میانه و به پادشاهی تورگان بود در میان کوههای احاطه کننده کریساگریم مخفی شده بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...