آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هود این گوانور (گورپشته فولکرد و فاسترد)

هود این گوانور (گورپشته فولکرد و فاسترد)

گورپشته واحدی که توسط مردم روهان در سواحل پوروس به یادبود فرماندهانشان، فولکرد و فاسترد، پسران دو قلوی فولکواین، پادشاه روهان بر پا شد

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...