آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هارودیل (کوهستانی که رود اسنوبورن از میان دره های آن می گذرد)

هارودیل (کوهستانی که رود اسنوبورن از میان دره های آن می گذرد)

نامی برای دره ای که رود اسنوبورن در راستای شمال به جنوب در میان کوههای سفید به وجود آورده بود. در انتهای جنوبی این دره، در سایه کوهی که استارکهورن نامیده می شد، دون هارو، دژ مستحکم روهیریم قرار داشت. در شمال آن نیز، جایی که اسنوبورن از میان دشتهای روهان می گذشت، پایتخت روهان، ادوراس، قرار گرفته بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...