آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Harrowdale

آرشیو برچسب: Harrowdale

هارودیل (کوهستانی که رود اسنوبورن از میان دره های آن می گذرد)

نامی برای دره ای که رود اسنوبورن در راستای شمال به جنوب در میان کوههای سفید به وجود آورده بود. در انتهای جنوبی این دره، در سایه کوهی که استارکهورن نامیده می شد، دون هارو، دژ مستحکم روهیریم قرار داشت. در شمال آن نیز، جایی که اسنوبورن از میان دشتهای روهان می گذشت، پایتخت روهان، ادوراس، قرار گرفته بود.

ادامه مطلب »