آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - تالارهای انتظار (محل زندگی ماندوس)

تالارهای انتظار (محل زندگی ماندوس)

تالارهای ماندوس والا در والینور که الفها پس از کشته شدن به آنجا میرفتند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...