خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - تالارهای انتظار (محل زندگی ماندوس)

تالارهای انتظار (محل زندگی ماندوس)

تالارهای ماندوس والا در والینور که الفها پس از کشته شدن به آنجا میرفتند.

درباره اله سار