آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - محاصرۀ بزرگ (یکی از دو محاصرۀ بزرگ تاریخ سرزمین میانه)

محاصرۀ بزرگ (یکی از دو محاصرۀ بزرگ تاریخ سرزمین میانه)

به یکی از محاصره‌ها توسط گورباگ، اورک موردوری اشاره ‌می‌شود که به «زمانۀ شوم قدیم» تعلق دارد، اما دیگری به طور مشخص شناسایی نشده است. این اصطلاح احتمالاً به محاصره‌ی باراد-دور در پایان دوران دوم یا محاصرۀ آنگباند در طول دوران اول مربوط ‌می‌شود. صحبت گورباگ با همراهش شاگرات، در مرزهای موردور فرضی مبنی بر این گرفته ‌می‌شود که او خود در محاصره‌ی باراد-دور در طی نبرد آخرین اتحاد جنگیده است. هر چند در این مورد جای بحث وجود دارد.

این گفتۀ مبهم به گونه‌ای روایت ‌می‌شود که گویی خود گورباگ و شاگرات آن را شخصاً به یاد می‌آورند. این نکتۀ قابل توجه می‌تواند سر نخی بر وقوع این محاصره در سه هزار سال قبل و تاییدی بر عمر طولانی اورک‌ها باشد. اگرچه دلایل خوبی برای شک در این مسئله وجود دارد؛ بر اساس نظر تالکین و منابع دیگر مثل نظراتی که در جلد ده تاریخ سرزمین میانه بیان ‌می‌شود به عمر کم اورک‌ها اشاره شده است. جدا از این، گورباگ به عنوان یوروک شناخته شده و ما می‌دانیم که یوروک‌ها تا قبل از سال ۲۴۷۵ دوران سوم یعنی مدت‌ها بعد از نبرد آخرین اتحاد خارج از موردور ظاهر نمی‌شدند. می‌بینیم که این جا همۀ جوانب در نظر گرفته شده و گورباگ یقیناً باید در مورد ارجاعی تاریخی گفته باشد نه صرفاً توصیف تجربه‌ای شخصی.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...