آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Great Siege

آرشیو برچسب: Great Siege

محاصرۀ بزرگ (یکی از دو محاصرۀ بزرگ تاریخ سرزمین میانه)

به یکی از محاصره‌ها توسط گورباگ، اورک موردوری اشاره ‌می‌شود که به «زمانۀ شوم قدیم» تعلق دارد، اما دیگری به طور مشخص شناسایی نشده است. این اصطلاح احتمالاً به محاصره‌ی باراد-دور در پایان دوران دوم یا محاصرۀ آنگباند در طول دوران اول مربوط ‌می‌شود. صحبت گورباگ با همراهش شاگرات، در مرزهای موردور فرضی مبنی بر این گرفته ‌می‌شود که او ...

ادامه مطلب »