آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - دریاچه بزرگ (دریاچه‌ای که جزیرۀ آلمارن در میان آن بود)

دریاچه بزرگ (دریاچه‌ای که جزیرۀ آلمارن در میان آن بود)

دریاچه‌ای که در دوران باستان در مرکز سرزمین میانه قرار داشت، زمانی که جهان با چراغ‌های والار روشنایی می‌یافت. دریاچۀ بزرگ بین دو چراغ قرار داشت، ایلوئین در شمال و اورمال در جنوب، و در نور آمیختۀ آنان شکوفا بود. به همراه این دریاچه جزیره‌ای نیز وجود داشت، آلمارن که اولین اقامتگاه والار در آردا بود.

تا زمانی که والار در صلح و آرامش در آلمارن زندگی می‌کردند، ملکور مخفیانه دوباره وارد جهان شد و هر دو چراغ والار را ویران کرد. با سقوطشان، آنان ویرانی را به سراسر جهان آوردند و آلمارن از دست رفت. هرج و مرج چنان عظیم بود که ظاهراً جزیرۀ بزرگ از وجود خارج شد؛ اگرچه که سرنوشت آن به طور مشخص توضیح داده نشده و آن جزیره دیگر روی هیچ نقشه‌ای نیامد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...