آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Great Lake

آرشیو برچسب: Great Lake

دریاچه بزرگ (دریاچه‌ای که جزیرۀ آلمارن در میان آن بود)

دریاچه‌ای که در دوران باستان در مرکز سرزمین میانه قرار داشت، زمانی که جهان با چراغ‌های والار روشنایی می‌یافت. دریاچۀ بزرگ بین دو چراغ قرار داشت، ایلوئین در شمال و اورمال در جنوب، و در نور آمیختۀ آنان شکوفا بود. به همراه این دریاچه جزیره‌ای نیز وجود داشت، آلمارن که اولین اقامتگاه والار در آردا بود. تا زمانی که والار ...

ادامه مطلب »