آخرین مقالات فرهنگنامه

گابلین (اورک)

نامی معادل با واژه‌ی اورک. بحث‌هایی در مورد نزدیکی این دو کلمه و ارتباط آن با یکدیگر وجود دارد، ولی هر دو واژه به یک چیز اشاره داردند.

نقل قولی از پیش گفتار هابیت که مقداری قضیه را روشن می‌کند از این قرار است: «[واژه‌ی اورک] در یک یا دو جا می‌آید امّا معمولاً به گابلین (یا هاب‌گابلین برای نژاد بزرگ‌تر) ترجمه شده.» توضیحات بیشتر در یادداشت کوتاه «اورک = گابلین».

واژه‌ی «گابلین» همچنین گه‌گاه و به طور غیر مشخص در ارباب حلقه‌ها هم استفاده شده است؛ اما هرگز در سیلماریلیون منتشرشده نیامده است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...